Notice

Pheletso ya nako ya ho ingodisetsa DTT set top box

Date: Feb 2, 2018

DTT set top box

Baahi ba nang le tokelo ya ho tshehetswa ke mmuso hore ba iphumanele di-Set-Top Boxes tsa DTT, provenseng ya North West le Free State e fihla pheletsong ka kgwedi ya Tlhakubele 2018.

Mokgwa ona wa kamohelo ya maqhubu a kgaso o tla fediswa ka 2019. Setjhaba se tla hloka di-decoda hore se bohe ditshebeletso tsa thelevishene. Malapa a so ingodise, mme a fumana thuso ena ya mahala ya mmuso, ha a na ho fumana kgaso ya thelevishene. Batho ba bohang kgaso e lefellwang ha ba ameha.

Malapa a amohelang tjhelete e ka tlase ho R3 200 a na le tokelo ya ho fumantshwa di-decoda. Malapa le batho ba nang le tokelo ba kgothaletswa ho ingodisa ditshebeletsong tsa diposo tse haufinyane. Letsatsi la ho qetela ke la 31 Tlhakubele 2018,ho baahi ba Free State le North West.

Malapa le batho ba itjarang a kgothaletswa ho iphumanela disebediswa tse amohelang maqhubu a kgaso a thelevishene. Ha o reka thelevishene e ntjha, etsa bonnete ba hore e na le konopo e dijithale.

Dipatlisiso di lebiswe ho Mish Molakeng nomorong ena: 082 469 3997.

Lefapha la dipuisano.

Comments

comments powered by Disqus

Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...
Complementary Content
CLOSE

Your Name:*

Your Email:*

Your Message:*

Enter Captcha:*